Voor wie


Voor wie?

PMT is geschikt voor iedereen die zich op psychosociaal gebied wil ontwikkelen door middel van een ervaringsgerichte methode.
Het non-verbale karakter van PMT maakt deze behandelmethode zeer geschikt voor kinderen, mensen met een verstandelijke beperking, voor mensen voor wie praten niet eerste voorkeur heeft en voor mensen die anders willen omgaan met wat ze voelen en lichaamssignalen.
▪ Omgaan met spanning
▪ Herkennen en aangeven van grenzen en behoeften
▪ Omgaan met emoties
▪ Herkennen en erkennen van lichaamssignalen
▪ Omgaan met faalangst of negatief zelfbeeld


Voorbeeld 

Jacqueline (25)

 

Jacqueline wil graag leren om beter haar grenzen aan te geven. Ze past zich sterk aan anderen aan, ervaart veel stress en heeft veel last van boosheid en agressie.

Ze heeft een grote alertheid ontwikkeld voor de behoeften van anderen, maar haar eigen behoeften kent ze niet zo goed. Dit patroon komt voort uit onzekerheid en ze reageert vaak reflexmatig op wat zij denkt dat anderen nodig hebben.

Tijdens de therapie leert Jacqueline vertragen zodat ze zich gewaar kan worden van zichzelf, van wat ze voelt en prettig vindt en wat haar behoeften zijn. Door te vertragen heeft ze ook meer tijd om haar eigen patronen te herkennen en doorbreken. Psycho-educatie helpt haar inzicht te krijgen in haar eigen handelen in relatie tot anderen. Ze ontdekt dat haar boosheid samenhangt met de hoop dat anderen in haar behoeften zullen voorzien en voor haar grenzen zullen zorgen.

Nu Jacqueline stapje voor stapje ruimte in leert nemen voor zichzelf en beter in haar eigen behoefte voorziet neemt haar spanning en boosheid af.