Tarieven en vergoedingen

Tarieven

– ABM Neuromovement per sessie €70,-
– ABM Neuromovement op locatie €80,- + eventuele reis en verblijfskosten

Een sessie Neuromovement duurt 30 tot 40 minuten. Vooral bij kinderen, en in sommige situaties ook bij volwassenen, is een behandeling van 40 minuten soms langer dan effectief verwerkt kan worden. Korter werken geeft dan vaak meer resultaat.

Vergoeding zorgverzekering

Vergoeding is mogelijk vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer Alternatieve of complementaire geneeswijzen.

Controleer voor aanvang van de therapie in uw polisvoorwaarden of de verzekeraar vaktherapie vergoedt. De volgende informatie is daarbij van belang:

1. Informeer naar de vergoeding voor Vaktherapie, dat is de verzamelnaam waaronder psychomotorische therapie valt.
2. Sensus, in beweging is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen en registers.
– FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)
– NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie)
– SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen)
– NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)

– RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

   FVB-NVPMT-SRVB   Image result for nfg  

Op de volgende website staat per zorgverzekeraar beschreven wat vergoedt wordt en bij welke beroepsvereniging de behandelaar aangesloten moet zijn: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie


Niet nagekomen afspraak

Het kan altijd voorkomen dat u verhinderd bent op een afspraak. Wanneer u deze 24 uur voor aanvang afzegt dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Een afspraak die niet, of korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt wel in rekening gebracht.

Bent u of uw kind ziek, dan wil ik u vragen de afspraak af te zeggen. Ik breng dan geen kosten in rekening, ook niet bij een afzegging binnen 24 uur. Dit om te voorkomen dat u anderen aan kunt steken. Geeft u dit alstublieft waar mogelijk al de dag voor de afspraak door. 


Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgverlener volgens de wet Wkkgz aangesloten zijn bij een erkende geschillencommissie. Sensus, in beweging is aangesloten bij NFG. Als u vragen of gevoelens van onvrede heeft over de behandeling dan vraag ik u dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Wanneer u het gevoel heeft dat wij er samen niet uitkomen dan kunt u een geschil melden bij de klachtencommissie van NFG www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

KVK nummer: 65931130
BTW nummer: NL001381673B28

Privacyverklaring
https://www.sensusinbeweging.nl/privacyverklaring