Sensus in Beweging

Tarieven en vergoedingen

Tarieven

– ABM Neuromovement per sessie €75,-
– ABM Neuromovement op locatie binnen- en buitenland €85,- + eventuele reis en verblijfskosten

Een sessie ABM Neuromovement duurt 45 minuten, waarvan de behandeltijd gewoonlijk 30 tot 40 minuten is. Afhankelijk van hoeveel er effectief verwerkt kan worden.

Vergoeding

Vergoeding vanuit de Jeugdwet
Voor kinderen onder de 18 jaar vragen veel mensen een vergoeding aan vanuit de Jeugdwet bij de betreffende Gemeente. Toekenning is afhankelijk van de hulpvraag en het beleid van de betreffende Gemeente.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering voor vrijgevestigde psychomotorisch therapeuten:
Bij een beperkt aantal verzekeraars is een vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer Alternatieve of complementaire geneeswijzen bij behandeling door een psychomotorisch therapeut.

Controleer vooraf in uw polisvoorwaarden of de verzekeraar vaktherapie vergoedt door een register vaktherapeut die is aangesloten bij de FVB.
De volgende informatie is daarbij van belang:

1. Informeer naar de vergoeding voor Vaktherapie, dat is de verzamelnaam waaronder psychomotorische therapie valt.
2. Informeer of vergoeding mogelijk is bij een vaktherapeut die is aangesloten bij FVB

Op de volgende website staat per zorgverzekeraar beschreven wat vergoedt wordt en bij welke beroepsvereniging de behandelaar aangesloten moet zijn: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

Let op! Corine is alleen aangesloten bij FVB (Niet bij NFG), vergoeding is dus alleen mogelijk bij verzekeraars waarbij FVB als voorwaarde vermeld staat, of waarbij geen specifieke eis vermeldt staat.  Andere ABM Neuromovement practitioners zijn niet aangesloten bij deze vakvereniging, omdat zij geen psychomotorisch therapeut zijn.

Beroepsverenigingen en registers (Corine)
– FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)
– NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie)
– SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen)

   FVB-NVPMT-SRVB     


Niet nagekomen afspraak

Het kan altijd voorkomen dat u verhinderd bent op een afspraak. Wanneer u deze 24 uur voor aanvang afzegt dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Een afspraak die niet, of korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd kan wel in rekening gebracht worden.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgverlener volgens de wet Wkkgz aangesloten zijn bij een erkende geschillencommissie. Sensus, in beweging is aangesloten bij Erisietsmisgegaan.nl. Als u vragen of gevoelens van onvrede heeft over de behandeling dan vraag ik u dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Wanneer u het gevoel heeft dat wij er samen niet uitkomen dan kunt u een geschil melden op https://erisietsmisgegaan.nl/onvrede-melden

KVK nummer: 65931130
BTW nummer: NL001381673B28

Privacyverklaring
https://www.sensusinbeweging.nl/privacyverklaring