Kinderen met special needs

Normale ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich door beweging en interactie. Al vanaf de geboorte maken baby’s kleine bewegingen die helpen bij het verkennen van hun lichaam en het in kaart brengen van bewegingsmogelijkheden in hun hersenen.

Het is essentieel dat ze al die verschillende bewegingen ervaren, om zo een scala aan beweegmogelijkheden te ontwikkelen. Door voort te bouwen op een steeds complexer geheel aan mogelijkheden bereikt het kind de voor ons herkenbare mijlpalen zoals; rollen, zitten, kruipen, staan en lopen. Dit proces omvat niet alleen de motorische, maar ook de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Verstoorde ontwikkeling

Meestal gaat het ontwikkelingsproces vanzelf, maar soms raakt de ontwikkeling van een kind verstoord door bijvoorbeeld hersenletsel, genetische variaties of door onbekende oorzaak. We herkennen dit wanneer een kind mijlpalen in de ontwikkeling mist.

Vaak willen we heel graag dat een kind alsnog deze mijlpalen haalt en wordt geprobeerd het kind in ‘de juiste positie’ te brengen, in de hoop dat de gewenste beweging alsnog zal worden gemaakt. Of wordt geforceerd geprobeerd om het kind ‘het juiste gedrag’ aan te leren. Maar dan wordt voorbij gegaan aan de processen die ten grondslag liggen aan het leren van die mijlpalen, namelijk groeien naar een steeds grotere complexiteit aan (beweeg) opties.

Hersenplasticiteit

Met ABM Neuromovement werken we vanuit de nieuwste inzichten op het gebied van hersenplasticiteit; het vermogen van onze hersenen om zich aan te passen. Door te begrijpen hoe gezonde ontwikkeling verloopt kunnen we hersenen optimaal van informatie voorzien om nieuwe verbindingen te creëren.

ABM-Neuromovement is een zachte bewegingsmethode waarbij we kinderen met kleine, subtiele bewegingen helpen om alsnog de missende ervaring op te doen. We werken vanuit de basis van wat het kind op dit moment al wel kan, in plaats van te focussen op wat we vinden dat het zou moeten kunnen op basis van leeftijd. Het kind wordt begeleid bij het verkennen van nieuwe, verfijnde bewegingen, zodat de hersenen een veel breder scala aan beweegmogelijkheden in kaart kunnen brengen.

Door niet te focussen op een mijlpaal waar het kind nog niet aan toe is, maar juist op de onderliggende elementen, kan het zelf en met meer gemak nieuwe stappen maken. Met deze werkwijze hebben we veel kinderen kunnen helpen om zich te ontwikkelen, voorbij de prognose die hen was opgelegd.

Voor wie?

ABM Neuromovement is geschikt voor baby’s en kinderen vanaf zeer jonge leeftijd, bij wie de ontwikkeling verstoord is geraakt. Soms is er een diagnose, maar regelmatig is niet bekend waardoor de ontwikkeling achterblijft. Een exacte diagnose is niet vereist, omdat we ons richten op het stimuleren van de ontwikkeling, ongeacht de precieze oorzaak van de ontwikkelingsachterstand.

Neuromovement wordt o.a. ingezet bij:

– Cerebrale Parese
– Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
– Genetische variaties
– Brachial Plexus letsel
– Autisme en ADHD
– Ongediagnostiseerde ontwikkelingsachterstand