Sensus in Beweging

Kinderen met special needs

Ontwikkeling
Kinderen ontwikkelen zich door beweging en interactie. Een baby maakt kleine onwillekeurige bewegingen die helpen om hun lichaam en beweegopties in kaart te brengen in de hersenen. Door een veelvoud aan gevarieerde bewegingen bouwt het kind voort op de beweegervaringen die het al heeft opgedaan en wordt zodoende een steeds complexer geheel aan beweegmogelijkheden in kaart gebracht in de hersenen.  Ook zal het proberen betekenis te geven aan de grote hoeveelheid prikkels die het binnenkrijgt. Daarmee kan het kind steeds complexere bewegingspatronen uitvoeren en haalt het de voor ons herkenbare mijlpalen, zoals rollen, zitten, kruipen, staan en lopen. Dit proces vindt niet alleen op motorisch gebied plaats, maar ook in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Verstoorde ontwikkeling
Bij een ongestoorde ontwikkeling gaat dit proces vanzelf. Maar in het geval van bijvoorbeeld hersenletsel, genetische variaties of door onbekende oorzaak, raakt dit proces soms verstoord. 
We herkennen dit doordat een kind mijlpalen mist. Wat eraan ten grondslag ligt is het stagneren van de groei naar een grotere complexiteit aan (beweeg)opties. 

Vaak willen we dolgraag dat een kind alsnog deze mijlpalen haalt en wordt geprobeerd het kind in “de juiste” positie te brengen in de hoop dat deze de gewenste beweging alsnog zal gaan maken. Of proberen we een kind geforceerd “het juiste gedrag” aan te leren. Maar we gaan dan voorbij aan de processen die ten grondslag liggen aan deze ontwikkelingen, o.a.:

– Een variatie aan (beweeg)ervaringen.
– Een groeiende complexiteit aan (beweeg)opties.
– Een groeiende capaciteit om te leren. Om betekenis te verlenen aan de ervaren prikkels en inhibitie van wat onbruikbaar is.

ABM Neuromovement
ABM Neuromovement richt zich erop om het kind te helpen om die (beweeg)ervaringen alsnog op te doen en het te helpen om betekenis te geven aan de ervaring. Startend vanuit waar in de ontwikkeling het kind op dat moment ís en niet vanuit waar wij vinden dat het op basis van leeftijd zou moeten zijn. Net als bij een ongestoorde ontwikkeling wordt het kind geholpen om vanuit de basis van wat het kind al wel kan, een variatie aan nieuwe ervaringen op te doen van waaruit het zich verder kan ontwikkelen. Door in ogenschouw te nemen op welke wijze een gezonde ontwikkeling verloopt kunnen we optimaal gebruik maken van de capaciteit van het brein om nieuwe connecties en wegen te creëren.

Voor wie?
ABM Neuromovement kan ingezet worden bij alle kinderen bij wie de ontwikkeling verstoord is geraakt. Soms is er een diagnose, maar vaak genoeg is helemaal niet bekend waardoor de ontwikkeling achterblijft. Een diagnose is geen voorwaarde voor ABM Neuromovement. Wij kijken naar het op gang brengen van de ontwikkeling, niet naar de precieze oorzaak waardoor de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht.

– Cerebrale Parese
– Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
– Ongediagnostiseerde ontwikkelingsachterstand
– Leerproblemen
– Autisme en ADHD
– Genetische variaties
– Brachial Plexus letsel
– Scholiose